O nás

Centrum pre deti a rodiny GelnicaO nás

Súčasťou DeD Gelnica je aj Centrum podpory profesionálnych rodín.

Zamestnanci odborných tímov organizujú pre deti v DeD a v PR spoločné akcie, karneval, Halloween párty, vianočnú besiedku...

Pri príprave preventívnych programov pre deti spolupracujeme s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Políciou v Spišskej Novej Vsi.

V záujme poznania a uspokojovania potrieb detí zamestnanci skupín denne organizujú večerné komunity.

Deti navštevujú krúžky v CVČ a ZUŠ v Gelnici. Zúčastňujú sa Domováckych kilometrov v Herľanoch a športových hier pre DeD. V decembri 2014 3 deti s vychovávateľom vystúpili v programe Melódie šťastia v Prešove, získali 2. miesto a 750.- Eur.

Podporujeme mladých dospelých.

Centrum pre deti a rodiny Gelnica">Aktuality

Žiadne aktuality

Centrum pre deti a rodiny GelnicaRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec